Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) inspireert, informeert, ondersteunt en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed.

Met ruim 2.500 m2 vloeroppervlak en 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

In ICDuBo is het Concept Huose WikiTower te zien.