Groenkleed

Groendkleed is een bewonersinitiatief op Heyplaat dat er voor zorgt dat de ruimte die vrijkomt na sloop en voor de bouw opgevuld wordt met groen. Zo blijft het gebied leefbaar.

‘Groenkleed is in staat gebleken een onmisbare sleutelrol te spelen in het herkennen van kansen, het aaneenknopen van initiatieven en het verzilveren van goodwill en sympathie.’

 

Situatie:

Tijdelijke restruimte; is ruimte die niet meer is wat het was en reeds te lang wacht op wat het uiteindelijk moet worden.

 

Probleem:

Geen of gebrekkig ‘pauzenummer’; omdat goed opdrachtgeverschap ontbreekt waardoor de restruimte niet die kwaliteit krijgt welke de gewenste functie in de directe omgeving duurzaam versterkt.

 

Oplossing:

Groenkleed!

  • Begint met goed opdrachtgeverschap van bewoners (idee, initiatief, ontwerp & organisatie.
  • Vindt gelijkgestemden met de juiste competenties – zoals lef, doorzettingsvermogen, kennis en vermogen tot samenwerken – binnen de stakeholders.
  • Stelt omgeving gerelateerde kwaliteit als enig kader voor een goed idee, welk met enthousiasme en overtuigingskracht wordt overgebracht.
  • Stimuleert een nieuwe vorm van samenwerken omdat Groenkleed zich niet door bestaande structuren laat hinderen.
  • Faciliteert en biedt kader aan bottom-up initiatieven.