CHV Living Lab

CHV Living Lab

De coördinatie van het onderzoek van Concept House Village is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Hogeschool Rotterdam en TU Delft.

 

Concept House Village is een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden door en met de bewoner. Want de bewoner staat centraal bij het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van de woning.

 

Het onderzoek binnen Concept House Village onderscheidt zich omdat het:

 

  • plaatsvindt in daadwerkelijk gerealiseerde concept houses in een realistische woonsetting (meerdere huizen in een bestaande wijk);
  • longitudinaal is (trajecten van 4 tot 5 jaar);
  • raakt aan de gehele bouwcyclus (inclusief sloop);
  • inzet op duurzame materialen en processen;
  • innovatief in product en proces.

 

Het onderzoek kent drie niveaus: stedelijk niveau, gebouw niveau en productniveau.

Het onderzoek steekt in op drie elementen: Bruikbaarheid, bouw- en sloopbaarheid, technisch functioneren.