CHV Facility

CHV Facility

Concept House Village zit in een stroomversnelling. De eerste 4  prototypen staan er inmiddels en aan de rest wordt keihard gewerkt. De meeste Concept Houses zijn in ontwerpfase en voor sommige projecten worden de consortia nog gevormd. 

 
Niet alleen de bouw en het gebruik van de woningen in Concept House Village is experimenteel, ook het formele traject heeft een niet traditioneel karakter. Om gedegen afspraken te kunnen maken met consortia zijn bij Prototype 1 een drietal contracten ontwikkeld met de medewerkers (o.m. juristen) van Woonbron, Hogeschool Rotterdam en TU Delft.
 
Er zijn drie standaardovereenkomsten die voor elke consortia gebruikt worden:
 
  • Optieovereenkomst

Overeenkomst waarmee een consortium aan voorlopige aanspraak kan maken op een kavel op de testlocatie. Deze voorlopige aanspraak gaat over in een definitieve aanspraak als er ook een kenniscontract en kavelovereenkomst is afgesloten.

 

  • Kavelovereenkomst

Overeenkomst waarmee Woonbron en een consortium afspraken maken over de voorwaarden die zijn verbonden aan het gratis gebruik van de kavel. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de woning bewoond moet worden, maar niet verhuurd wordt.

 

  • Kenniscontract

Overeenkomst tussen Hogeschool Rotterdam/TU Delft waarmee wordt vastgelegd dat de testwoning beschikbaar is voor onderwijs en onderzoekactiviteiten.

 
Meer informatie over Concept House Village is te vinden op deze website.
 
 

Deelname

Heeft u interesse in deelname, wilt u weten waar Concept House Village op het moment behoefte aan heeft of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met  zakelijk coördinator CHV Facility Floor van der Kemp info@chv.nl  Telefoon: +31 010 4157244.
 

Concept House Village …

  • Is een reëel en virtueel innovatienetwerk dat ruimte biedt voor onderzoek, onderwijs, experimenteren, testen en vermarkten.
  • Staat voor het bundelen en delen van kennis.
  • Biedt mogelijkheden voor innovatieversnelling door participatie in gezamenlijk onderwijs en onderzoek.
  • Stimuleert co-creatie en kennisdeling in en tussen consortia.
  • Wordt ontwikkeld in de bestaande stad.
  • Draagt bij aan de verduurzaming van de woningbouw.