Active ReUse House

Doepel Strijkers Architects

Status: Ontwerpfase

 

Wat is Active ReUse House?

Active ReUse House is een innovatief ontwerpprincipe voor duurzame en comfortabele huizen, beoordeeld aan de hand van het 'Active House' - principe: een balans tussen een milieuvriendelijke en energiezuinige, maar vooral comfortabele woning. De doelstellingen van de partijen die het huis realiseren (architect, installatie en constructie) zijn geïntegreerd tot één geheel. 

Dit Concept House heeft een glazen voorgevel en wordt gekarakteriseerd door volop daglicht, natuurlijke ventilatie en optimale zelfregulatie van het binnenklimaat. Warmte wordt zoveel mogelijk opgewekt door zonnepanelen- en collectoren en bioklimatische ontwerpprincipes maken optimaal gebruik van de vorm van het huis door passieve systemen voor koeling en verwarming. 

Daarnaast bestaat het zoveel mogelijk uit gerecyclede en hergebruikte materialen. De woning is zo ontworpen dat bij sloop de materialen gemakkelijk gescheiden en op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden. 

 

Wat is het innovatieve karakter?

Toepassing - Seriematige woningbouw volgens de Active House principes binnen de Nederlandse context.

Bara Constantini - Een principe van de Romeinen waarbij de spouw van een woning wordt gebruikt om deze te verwarmen. In dit Concept House wordt de spouw opgewarmd met zoveel mogelijk warmte van de zon. Hiervoor wordt een samengestelde zonnecollector op het dak ontworpen.

Materiaal paspoort - Dit concept house wordt niet alleen uit zoveel mogelijk hergebruikte materialen gebouwt, maar er wordt een systeem ontwikkeld om bij te houden welke materialen en hoeveel daarvan in de woning voorkomen. Dit materiaal paspoort zou voor alle gebouwen gemaakt kunnen worden, waarmee inzichtelijk wordt hoeveel en welke materialen er in de stad zitten en wanneer deze waarschijnlijk hergebruikt kunnen worden.

Dynamische zonwering - Deze zonwering stelt zichzelf bij aan de hand van het weer en het gewenste comfort in de woning. Daarnaast kan de bewoner er voor kiezen dit zelf anders te regelen. Dit systeem komt al veel voor in kantoren, maar wordt zeer weinig ingezet in de sociale woningbouw. 

 

Welke oplossingen biedt Active ReUse voor welke problematiek?

Active ReUse biedt een oplossing voor twee problemen in de Nederlandse woningbouw:

  • Allereerst moeten in 2020 alle nieuwbouw woningen energieneutraal zijn. Hier bestaan al verschillende voorbeelden van, maar deze zijn vaak oncomfortabel in gebruik. Zodra iemand een raam open zet, raakt het binnenklimaat van de woning verstoord en is het niet meer energie neutraal. Het systeem van Active ReUse is zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en is toch comfortabel. 
  • Ten tweede worden grondstoffen steeds schaarser. Dit is de drijvende reden om zoveel mogelijk materiaal op een hoogwaardige manier te hergebruiken. Voor de gebouwde omgeving betekent dit slim slopen en nieuwe gebouwen zo ontwerpen dat ze in de toekomst gemakkelijk gesloopt en hergebruikt kunnen worden.

 

Welke onderdelen van Active ReUse House kunnen als 'product' in de markt worden gezet?

  • Het energetisch concept (Bara Constatini).
  • Het energiedak. Dit betreft de PVT collector: een collector met PV, zonnecollectoren en luchtwarmte geïntegreerd in één element op het zuidelijkste dakvlak.
  • Het materiaal paspoort.

Active ReUse House in Concept House Village

Het is de bedoeling dat het Active ReUse House komend jaar gerealiseerd wordt in Concept House Village. Zodra de woning bewoond is, zullen er metingen worden verricht naar comfort en energie gebruik in relatie tot bewonersgedrag.

Active ReUse House valt onder het lectoraat Sustainable Architecture and Urban (re)Design van de Hogeschool Rotterdam.

 

PARTNERS

Hogeschool Rotterdam, Hunter Douglas, DWA, Studio Bouwhaven, DGMR, Van Gansewinkel, Search, Waal, Oranje BV, Holcim, Werkgeversservicepunt Rijnmond DAAD, Van der Tol, SBR, Kenniscentrum, Sustainable Solutions, Stadsontwikkeling Rotterdam, Cirkelstad

 

Schematische afbeelding materiaalkringloop

 

Bekijk hieronder interviews met verschillende partners van het project.

Kenniscentrum RDM, Doepel Strijkers Architecten

 

Themamanager SBRCURnet

 

Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

 

Holcim

 

Directie, Oranje B.V.

 

Duurzaamheidsadviseur

 

IMD, Raadgevend Ingenieur

 

Director Greentech, Hunter Douglas Europe