Eco-Bio Kas

Hogeschool Rotterdam

Status: Ontwerpfase 

Wat is Eco-Bio Kas?

Eco-Bio Kas is een extreem duurzaam woningrenovatie principe, gericht op een leefbare groene stad met meer biodiversiteit, opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

ECO - Toepassing van een groengevel en –dak, nestkasten en het bewust creëren van spleten en overstekken versterkt de plaatselijke ecologie versterkt en bevordert de terugkeer van (bedreigde) diersoorten. Resultaat: een meer leefbare woonomgeving met minder CO2 en minder hittestress.

BIO - De toegepaste biobased materialen zijn geheel uit de natuur afkomstig en kunnen ook weer in de natuur worden terug gebracht. Geen gebruik van eindige grondstoffen.

KAS - De toepassing van de kas draagt bij aan het bouwen zonder installaties. Door de tuin op het zuiden te overdekken ontstaat extra leefruimte, ontstaat er een thermische buffer en blijft de gevel vrij van regen en wind.

Het passieve concept wordt verder versterkt door zeer goede isolatie, een zonneschoorsteen, materialen voor comfortverhoging, 4-dubbel glas op het noorden, regenopvang. De zon wordt daarnaast gebruikt voor verwarming van de woning, het gebruik van warm water en voor het opwekken van elektriciteit.

 

Wat is het innovatieve karakter van Eco-Bio Kas?

Dit Concept House is een totaalvisie van duurzaamheid waarbij energie, materiaalgebruik, comfort en ecologie een belangrijke rol spelen.

 • Een uitgangspunt van het Eco-Bio Kas principe zijn passieve maatregelen; gebruik maken van bouwtechnische ingrepen om het comfort te verhogen en de leefomgeving te versterken. Passieve maatregelen zijn onderdeel van het zogenaamde “installatie-arm bouwen”.
 • Naast het reduceren van energievraag worden ook andere facetten van duurzaamheid behandeld. Er wordt getracht om zo min mogelijk te slopen en anders de materialen te hergebruiken. Door bouwmateriaal te reduceren en materiaal te gebruiken wat plaatselijk voor handen is, kan CO2 uitstoot in de bouw substantieel worden verminderd. De renovatie wordt uitgevoerd met biobased materialen met een zo laag mogelijke bewerkingsgraad. Ook de beperken van productieprocessen draagt bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot.
 • Natuur is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving, maar door de verstedelijking van gebieden dreigt dit steeds meer te verdwijnen. Binnen het Eco-Bio Kas principe speelt versterking van plaatselijke ecologie door bouwtechnische oplossingen een belangrijke rol. Door met opzet met kieren te bouwen wordt er weer een leefomgeving gecreëerd voor veel met uitsterven bedreigde diersoorten. 

 

WELKE OPLOSSINGEN BIEDT Eco-Bio Kas VOOR WELKE PROBLEMATIEK?

 • Ecologie / Leefbare stad - naar een leefbare groene stad met meer biodiversiteit.
 • Grondstoffen / afval - door gebruik van biobased materialen en het terugbrengen van de verbruiken (energie, water, voedsel e.d.) verbruiken we geen eindige grondstoffen en beperken we afval.
 • Eenvoudige zuinige installaties - bedieningsfouten en storingen van installaties brengen we terug door gebruik van zo min mogelijk hightech apparatuur.
 • Bewustwording in het onderwijs - naar een onderwijsprogramma waarin we studenten bewust maken van de ecologische problemen en ze tools bieden daar wat aan te doen.
 • Hittestress - naar een koelere leefbare stad door groengevels en –daken.

 

WELKE ONDERDELEN VAN Eco-Bio Kas KUNNEN ALS 'PRODUCT' IN DE MARKT WORDEN GEZET?

Eco-Bio Kas bestaat uit duurzame bouwstenen. Deze kunnen als losse elementen bij andere projecten toegepast worden en zijn tevens casussen voor (student-) onderzoek.

 • Groendak en groengevel

Het toepassen van een groendak en groengevel heeft verschillende voordelen. Zo verbetert het de biodiversiteit in het gebied, heeft het een temperatuur-verlagende werking en heeft het een gunstig effect voor het milieu. De planten zorgen voor CO2 opname en een goed leefmilieu voor planten en dieren. Een groenere omgeving geeft meer woonplezier en minder mobiliteit doordat woonomgeving minder wordt ontvlucht (minder weekends weg e.d.) wat weer CO2-reductie oplevert. De groengevel wordt ontwikkeld met enkel biobased of hergebruikte materialen.

 • Kas

De kas over de tuin zorgt ervoor dat de buitenruimte gedurende het jaar langer gebruikt kan worden. Naast het gebruikerscomfort (groen in en om je woning) is het een thermische buffer en geeft het bescherming voor de gevel tegen wind en regen, wat weer CO2-reductie oplevert. Tevens wordt er met PV-panelen in het glas zon geweerd en energie opgewekt.

 • Dubbele kozijnen

De gevel wordt nageïsoleerd en op de plaatsen van de kozijnen wordt een kozijn voorgeplaatst. Zo ontstaat vier-dubbel glas waardoor de isolatiewaarde van de woning stijgt. Het is een oplossing waarbij de bestaande gevels gehandhaafd kunnen blijven (minder sloop, minder materialen, minder CO2).

 • Gebruik van leem en damp-open bouwen

Leem is een natuurlijk product dat we als wandafwerking toepassen. De warmte- en vocht- accumulerende werking zorgen voor een prettig leefcomfort. Met een opbouw van biobased materialen ontstaat een dampopen gevel die warmteverliezen beperkt en zo CO2-reductie oplevert.

 • Luiken

Om in de koude periode kostbare warmte binnen te houden worden geïsoleerde luiken ontwikkeld. In de warme periodes dienen de luiken als zonwering om de warmte buiten te houden.

 • Zonneschoorsteen

De zonneschoorsteen zorgt op een natuurlijk manier voor de ventilatie in de woning, hier is dus geen elektra of gas bij nodig. Door de zon wordt de natuurlijke trek van een schoorsteen versterkt en zo voor de afvoer van de ventilatielucht gezorgd.

 • Aanpassing kruipruimte

De kruipruimte wordt volledig geïsoleerd om de isolatiewaarde van de woning te verhogen. Met een hoge isolatie waarde hoeft er minder verwarmt of gekoeld te worden wat energie bespaard. Dit speciale isolatie-concept wordt ontwikkeld voor als de hoogte van de kamers in de woning niet toereikend zijn om aan de bovenkant van de vloer te isoleren.

 • Warmwater

Warm water voor de woningen wordt verzorgt doormiddel van heatpipes (hoog-rendements collector) en een buffervat met phase-changing materials die vier maal zoveel warmte kan bufferen (dus minder energieverbruik en minder CO2).

 • Regenwater opvang

Regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt in de woning. Het gebruik van schoon drinkwater zal hierdoor verminderen door het water bijvoorbeeld te gebruiken voor de tuin en de toiletten.

 

Eco-BioKas in Concept House Village

Eco-Bio Kas wordt ontworpen voor een woonblok op de Heysekade op Heijplaat, Rotterdam als onderdeel van Concept House Village. Het wordt ontwikkeld, gebouwd en daarna gemonitord door studenten. Het oorspronkelijke woonblok bestond uit drie woningen, hier worden er twee van gemaakt. Deze keuze is gemaakt om het woonoppervlak aan te passen aan hedendaagse normen wat leidt tot een aangenamer leefcomfort, grondgebonden woningen en betere geluidsisolatie.

Het project is ontstaan door onderwijs en zal ook worden gebruikt voor onderwijs. Met dit Concept House kunnen studenten van verschillende disciplines onderzoek doen naar het resultaat van de verschillende maatregelen in het gebouw. Door feedback uit proef bewoning zullen de innovatieve onderdelen uit het concept verder worden onderzocht en uitgewerkt en op locatie worden aangepast.

Het is de bedoeling dat Eco-Bio Kas volgend jaar wordt gerealiseerd in Concept House Village.

Partners en deelnemers

Beoogde partners

Hogeschool Rotterdam, SUS-ateliers: ontwerp, ontwikkeling, bouwvoorbereiding en projectleiding

Hogeschool Rotterdam, Fadi: projectmanagement

Albeda college: Productie van al het pre-fab HSB-werk en de uitvoering van de bouw.

IMd Raadgevende Ingenieurs: hoofd-constructeur, leermeester voor studenten

Sigma engineering: hout-constructeur

BBC bv: hoofd-aannemer, leermeester voor studenten

Hobo en zn.: kassenbouw’ leermeester voor studenten

Metsawood: houtconstructies, vloeren

Wolter en Dros: W-installateur, leermeester voor studenten

Croon: E- installateur, leermeester voor studenten

 

Beoogde deelnemers

Foamglas: koudebrug-isolatie

Priva: gebouwbeheers-systemen

Tierrafino: leembouw, leenstucco, leermeester voor studenten

Spanotech: houtvezel isolatie en -platen

Oranje: grondwerk, sloopwerk, hergebruik materialen

Heuvelman hout: hout en plaatmaterialen

Delta staal: staalonderdelen