CHIBB

Hogeschool Rotterdam

Status: Bouw voltooid

 

Bij CHIBB (Concept House Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde) werken studenten onder begeleiding aan het uitwerken van een eigen prototype.  CHIBB ontwikkelt een extreem en innovatief concept dat niet alleen duurzaam zal zijn op het gebied van minimaal energieverbruik, maar ook inspeelt op alle facetten van duurzaamheid, dus op grondstofgebruik, Cradle 2 Cradle, leefmilieu, waterhuishouding, ecologie en mobiliteit en wel voor de gehele levenscyclus.

 

Het CHIBB-concept streeft naar een optimale vorm en oriëntatie en optimaal gebruik van zon, licht, lucht en groen. Optimale vorm betekent dat het transmissieverlies beperkt wordt en materiaal efficiënt wordt gebruikt. De materialen zijn hergebruikt, biobased en/of recyclebaar. Ook worden functies en stromen gekoppeld. CHIBB is zelfvoorzienend in voedsel en energie en grijs water wordt gebruikt als bevloeiing voor de gewassen.

  

Duurzaamheid en comfort vullen elkaar aan in CHIBB. Optimale ventilatie met een minimaal energieverlies wordt bereikt door het gebruik van innovatieve systemen. Door deze ventilatie en de juiste materialen in de juiste dimensies toe te passen ontstaat een optimaal thermisch, akoestische hygrisch comfort.

Het project CHIBB wordt komend jaar gerealiseerd. Het gebouw is zodanig ontworpen dat het een nieuwe functie kan krijgen op een andere locatie omdat het gebouw verplaatsbaar is. CHIBB dient tevens als inspiratiebron en testcase op het gebied van duurzaam ontwerpen en gebruik; het lectoraat en de studenten doen onderzoek naar de vele aspecten. De bevindingen van deze testcase kunnen toegepast worden in CHIBB+, een groter gebouw waarvan CHIBB een fragment is.

 

Onderwijs

Praktijk Integratie Projecten: 

 

Meer informatie: