Biobased Retrofit House

Doepel Strijkers Architects

Status: Ontwerpfase

 

Wat is Biobased Retrofit?

Biobased Retrofit is een flexibel, modulair systeem om de energieprestatie en het comfort van bestaande huizen te verbeteren. Het is een geïntegreerd ontwerp tussen architect, installateur en constructeur. 

Het ontwerp voorziet in een ‘warme jas’van de woning: passieve verwarming en natuurlijke ventilatie, uitgevoerd in biobased materialen. Biobased materialen zijn hergroeibaar, zoals hout en hennep. Dit verhoogt het wooncomfort en de zelfregelbaarheid van het (gezondere) binnenklimaat aanzienlijk. Biobased Retrofit kan worden geïmplementeerd van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen. Dit is afhankelijk van het type huis en de staat van het gebouw.

Kenmerkend zijn de slimme raamelementen die deel uitmaken van de energie-installatie en functioneren als mini-klimaatzones voor passieve zonnewarmte en natuurlijke ventilatie.

        

 

Wat is het innovatieve karakter?

Natuurlijke oriëntatie - Meestal richt renovatie van sociale woningbouw in Nederland zich zoveel op isolatie en (onderhoudsintensieve) installatie. Dit Concept House wil zoveel mogelijk rendement halen uit de oriëntatie van de woning op de zon zodat de warmte van de zon kan worden gebruikt om het huis te verwarmen, ventileren en energie op te wekken. Dit betekend dat allereerst goed wordt geïsoleerd. Vervolgens wordt de schil aangepast op de oriëntatie zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de zon. De energie die dan nog nodig is, wordt gehaald uit lokale energiebronnen en gebruikt door energiezuinige apparatuur. Het gebruik van installaties wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

 

Biobased - Daarnaast zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale biobased materialen die minder chemische stoffen bevatten (gezonder zijn), minder CO2-uitstoot veroorzaken (LCA) en doordat ze hergroeibaar zijn, eindeloos beschikbaar zijn.

 

Welke oplossing biedt Biobased Retrofit voor welk probleem?

Nederlandse woningbouwcooperaties bezitten een enorme voorraad woningen uit de jaren ’50, ‘60’en ’70 die energetisch in slechte staat zijn. Het gevolg is een hoge energierekening en minder comfort voor de bewoners. Door deze woningen energiezuiniger te maken gaan de energiekosten voor de bewoners naar beneden of verdwijnen zelfs geheel. Deze uitgespaarde kosten worden ingezet om de renovatie te betalen.

 

Welke onderdelen van Biobased Retrofit kunnen als 'product' in de markt worden gezet?

  • Het Biobased-Retrofit-stappenplan van No-tech, Low-tech, High-tech. Hierbij worden aan de hand van de staat van de bestaande woning, het gewenste comfort en de financiële ruimte, slimme keuzes gemaakt voor de renovatie van een nul-op-de-meter woning.
  • Het klimaatraam: een raam dat zoveel mogelijk daglicht en zonnewarmte binnenhaalt, ventilatielucht voorverwarmt en zon op warme momenten in de zomer weert.
  • Een voor de sociale woningbouw acceptabele manier van detailleren en bouwen met biobased materialen (gevels van binnen of van buiten isoleren, vloerrenovatie, dakisolatie, geluidsisolatie, interieurafwerking, etc).
  • Alternatieve businesscase waarbij uitgespaarde energiekosten worden ingezet voor renovatie.
  • Biobased businesscase waarbij uitgespaarde sociale en grondsaneringskosten worden ingezet voor een betaalbare renovatie met gezonde biobased materialen.

 

Biobased Retrofit in Concept House Village

Het is de bedoeling dat Biobased Retrofit komend jaar wordt gerealiseerd in Concept House Village. Nadat de bouw gereed is, gaan mensen hier “proef wonen”. Daarbij wordt niet alleen het energieverbruik gemeten, maar ook allerlei andere aspecten die te maken hebben met comfort, zoals: de minimale en maximale temperatuur, de luchtcirculatie en de luchtvochtigheid. De impact van biobased materialen op het binnenklimaat staat centraal binnen de studie.

 

Partners

Woonbron, DGMR, Studio Bouwhaven, Hunter Douglas, IC DuBo, Wolter & Dros, Pantanova, 

Andere betrokken partijen

Vertegenwoordigers sector: Stichting Agrodome, AIR, BNA, SBR,

Bedrijven: Adviesbureau AO2, NPSP, Brinvast, Oskam, Hempflax, Eco-boards, Solarprojects, 1a1b-architectuur, Ruimtelab, Piet Vollaard, MAKS, Roelof Heida Architecten, Witteveen en Bos, (evt ook nog Groene Bouwmaterialen, Derbigum en Holonite)

Onderwijs: RAVB, TU-eindhoven, Universiteit Twente

  

 

Bekijk hieronder interviews met verschillende partners van het project.

Kenniscentrum RDM, Doepel Strijkers Architecten

 

Adviseur Duurzaam Bouwen

 

Senior Adviseur bouwfysica en duurzaam bouwen

 

Directeur Pantanova

 

Director Greentech, Hunter Douglas Europe