2nd Skin House

Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM

Status: Ontwerpfase

 

Wat is 2nd SkIn?

2nd Skin is een methode waarbij de renovatie zoveel mogelijk aan de buitenkant van de woning wordt gerealiseerd. Ook de nieuwe installaties voor verwarming, ventilatie en warmtapwaterbereiding worden aan de buitenkant geplaatst. 2ns Skin is goed toepasbaar op grote schaal.

 

Wat is het innovatieve karakter van 2nd Skin?

  • Innovatief is dat de renovatie inclusief de installatie (bijna) volledig van buitenaf plaatstvindt met modulaire technieken. Deze zijn licht van gewicht en kunnen daardoor zonder aanpassing van de bestaande constructie van de gevel of fundering en zonder verbouwing van het interieur worden toegepast.
  • Door de installatie aan de buitenzijde van de woning te plaatsen behoeft geen ruimte binnen de woning te worden opgeofferd aan de duurzame energie-installatie.
  • Door de installatie los te koppelen van de woning ontstaan verschillende mogelijkheden voor energievoorziening en ventilatie.

 

Welke oplossingen biedt 2nd Skin voor verduurzaming van de woningbouw?

Lage kosten en hoog rendement - Doorat er geen bouwkundige upgrading (vergaande isolatie en kierdichting) of omvangrijke installaties (ventilatie, energieopwekking, warmteopslag) vereist zijn, blijft de investering beperkt terwijl er wel een hoge energiebesparing wordt gerealiseerd.

Maatwerk en eenheid -  Enerzijds bestaat de mogelijkheid tot maatwerk afgestemd op de individuele wensen van bewoners wat betreft installaties, terwijl anderzijds eenheid wordt creëerd in verschijningsvorm en architectuur. Hierdoor kan worden gekozen uit verschillende pakketten en duurzame energiesystemen in de schil en het bijzonder de gevel.

Acceptatie bewoners - Tijdens de uitvoering van de bouw ervaren bewoners weinig overlast en kunnen zij in hun huis blijven wonen, wat kosten en overlast bespaart.

Flexibel onderhoud - Onderhoud aan en eventuele vervanging van installaties kunnen plaats vinden zonder dat bewoners thuis hoeven te zijn. Daardoor kunnen filters van het ventilatiesysteem regelmatig worden vervangen waardoor gezondheid en veiligheid van het ventilatiesysteem kunnen worden gegarandeerd. Er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden om de exploitatie van de installaties buiten de reguliere huur te houden.

Hoge kwaliteit en korte bouwtijd - 2nd Skin heeft een korte bouwtijd en hoge kwaliteit vanwege de industriële productie van de bouwdelen. De 2nd Skin aanpak  wordt daarnaast uitgewerkt op een voor het MKB toepasbare wijze.

 

Welke onderdelen kunnen als 'product' in de markt worden gezet?

  • Nieuwe gevelconstructie toepasbaar op bestaande gevels
  • Buiten de woning gesitueerde installatie
  • Nieuwe modellen voor exploitatie en beheer
  • Een betaalbare aanpak voor energieneutraal renoveren inclusief Duurzame energiesystemen

 

2nd Skin in Concept House Village en verdere planning

Het is de bedoeling dat het 2ndSkin House in 2014 wordt gerealiseerd in Concept House Village.

In vervolg op de bouw en evaluatie van dit prototype in Concept House Village wordt de 2ndSkin-renovatie toegepast in een woonblok van 20-40 woningen te Rotterdam Zuid. 2ndSkin wordt ontwikkeld voor portiek-etage woningen die gebouwd zijn voor ca. 1970, maar de renovatiemethode is ook geschikt voor andere woningtypes. In Rotterdam staan 53.100 portiekwoningen. Landelijk gaat het om 520.000 woningen die in deze categorie vallen. In Rotterdam wordt het actieplan Versnelling 010 uitgevoerd in Rotterdam Zuid. Dit actieplan moet de transitie naar een energieneutrale Havenstad versnellen. De resultaten van het project worden hier toegepast.

Aan de hand van  het prototype in Concept House Village wordt de methode ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd op thema’s bouwmethodiek, bouwfysica, bewonersgebruik en acceptatie, energiebesparing, kosten en financierings- exploitatie- en beheermodellen.

 

Partners

Het consortium 2ndSkin is een samenwerkingverband van 4 deelnemers en 4 toeleverende bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van BAM een inhoudelijke of bijdrage in kind leveren.

Penvoerder:

-        BAM woningbouw te Rotterdam

Deelnemers

-        Hogeschool Rotterdam

-        TUDelft

-        Eneco Installatiebedrijven

Deelnemende bedrijven

-        Spee architecten

-        DGMR Raadgevende Ingenieurs

-        Zehnder-JE Storkair

Contact: Freek den Dulk
f.w.den.dulk@hr.nl