Concept Houses

Tijdelijk, permanent en bestaand

Aan en nabij de Corydastraat in het Nieuwe Dorp van Heijplaat zijn een aantal kavels beschikbaar gesteld voor de bouw van prototype woningen. Er worden drie soorten kavels onderscheiden: Tijdelijke bouw, permanente bouw en bestaande bouw. De tijdelijke kavels moeten na een aantal jaar weer kaal teruggegeven worden aan Woonbron, de beheerder van dit gebied. Voor permanente bouw wordt de grond aangekocht. Een aantal bestaande woningen wordt door verschillende consortia van Concept House Village gerenoveerd.

 

Voorwaarden

Om deel te nemen aan Concept House Village en hier een huis te (ver)bouwen moet voldaan worden aan een aantal eisen:

  • Het huis moet volledig duurzaam zijn. Op economisch, ecologisch, technologisch, sociaal maatschappelijk en juridisch vlak.
  • In het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van de woning wordt de gebruiker centraal gesteld.
  • Het ontwerp moet geschikt zijn voor onderwijs en onderzoek.
  • Er moet een sluitende business case worden gepresenteerd. Niet alleen het prototype moet te realiseren zijn, ook aan het vervolg, de opschaling, moet gedacht worden. Het principe moet verkoopbaar zijn.