Rettrofit

Onderzoeksvraag:

Hoe wordt een typische sociale huurwoning gerenoveerd naar een energieneutrale of zelfs energieleverende woning zonder dat het daarbij blijft bij een prototype, maar seriematige productie en opschaling economisch haalbaar is? Dit leidt tot de volgende deelvragen:

  • Hoe kun je de bestaande woningschil architectonisch vormgeven (retrofit) zodat koeling en verwarming vanuit de schil kan plaatsvinden? Dit bespaart kosten bij de renovatie (enkel de schil hoeft aangepast te worden) en energie bij exploitatie.
  • Hoe kun je de bestaande woningschil architectonisch vormgeven (retrofit) zodat je energie kan opwekken dat je teruglevert aan het net of inzet voor eigen gebruik? De European Directive ‘Renewable Energy’ vraagt hierom vanaf 2050.
  • Hoe kunnen biobased   bouwmaterialen ingezet worden, gecombineerd met andere biobased of juist traditionele materialen, binnen retrofit-projecten(, gezien de groeiende materiaalschaarste)?
  • Hoe kun je binnen de sociale woningmarkt woningen renoveren waarbij je rekening houdt met de groeiende energie-armoede ? Door een combinatie van hoge energieprijzen, lage inkomens en slecht geïsoleerde huizen nemen de energielasten plus huurlasten een steeds groter deel van het besteedbaar inkomen van huurders op de sociale woningmarkt in. Als je binnen de sociale woningmarkt niet duurzaam renoveert sluit je een bevolkingsgroep uit van de woningmarkt.
  • Hoe kun je binnen de sociale woningmarkt woningen renoveren in opdracht van woningcorporaties waarbij een gezonde exploitatie centraal staat? Hiervoor moeten andere verdienmodellen ontwikkeld worden waarbij de investeringen in duurzaamheid in balans gebracht worden met energie, woon en onderhoudslasten.