Innovatieteams

Op RDM Campus werken kennisinstellingen en bedrijfsleven in een open omgeving samen aan duurzame technische innovaties op het gebied van bouw, mobiliteit, energie, maintenance, design en architectuur. Die samenwerking vindt plaats binnen zogenaamde innovatieteams, bestaande uit docenten en studenten van één of meer specifieke opleidingen en werknemers van een bedrijf. De ondernemer is namelijk niet alleen klant, maar juist ook participant. Studenten voeren de opdrachten zoveel mogelijk uit bij de opdrachtgever en/of op RDM Campus.

Innovatieteams kunnen samengesteld zijn uit studenten van verschillende niveaus (multilevel): MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs (door samenwerking met de TU Delft). Daarnaast kunnen innovatieteams ook multidisciplinair zijn, wat wil zeggen dat er studenten uit verschillende opleidingen bij betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld bouwkunde, logistiek, productontwerp, werktuigbouwkunde, autotechniek, commerciële economie of ICT. De verschillende niveaus en disciplines kunnen gelijktijdig bezig zijn binnen het innovatieteam of elkaar opvolgen in fases.

Omvang en looptijd van de innovatieteams zijn heel verschillend. Rondom Concept House Village is  een groot innovatieteam gevormd waarbij consortia van bedrijven zijn betrokken en waarbinnen voor meerdere jaren wordt samengewerkt.

In 2011 is in dit innovatieteam onder meer gewerkt aan:

  • de ontwikkeling en bouw van Prototype 1 van de TU Delft
  • de ontwikkeling van een energie-0-woning (ETR)
  • onderzoek in het DuO-Lab, een bouwfysisch laboratorium op het gebied van warmte en lucht.