2nd Skin House

Centrale Onderzoeksvraag:

Hoe kan energetische renovatie van woningen en woningbouwcomplexen van buitenaf met inbegrip van toepassing van een integrale installatie voor verwarming, warmtapwaterbereiding, verntilatie en toepassing van duurzame energie worden ontwikkeld tot een betaalbare, industriële aanpak die ook voor bewoners acceptabel is en die leidt tot een opschaling van de renovatie naar energieneutrale woningen en woningbouwcomplexen?

 

Er wordt een praktijkexpiriment uitgevoerd in minimaal twee woningen in Concept House Village. Voorafgaand aan het praktijkexpiriment wordt onderzoek uitgevoerd om de uitgangspunten vast te stellen voor de renovatieaanpak op de thema's: 1) bewonersacceptatie en gedrag, 2) financiering en exploitatie, 3) woningtypologie en 4) energieconcepten.